Alisha, Alisha name, meaning of Alisha

Information about the name Alisha

Alisha is an English girl name.

Variant of Alicia.

Image I Love Alisha

I Love Alisha