Amadeus, Amadeus name, meaning of Amadeus

Information about the name Amadeus

Amadeus is an English boy name. Meaning “God lover”.

Image I Love Amadeus

I Love Amadeus