Ambrosine, Ambrosine name, meaning of Ambrosine

Information about the name Ambrosine

Ambrosine is an English girl name.

Feminine form of Ambrose.

Image I Love Ambrosine

I Love Ambrosine