Edoardo, Edoardo name, meaning of Edoardo

Information about the name Edoardo