Eki, Eki name, meaning of Eki

Information about the name Eki