Eun, Eun name, meaning of Eun

Information about the name Eun

Eun is an unisex Korean name. Meaning “kindness, mercy, charity”.

Image I Love Eun

I Love Eun