Gubernaculum, Gubernaculum name, meaning of Gubernaculum

Information about the name Gubernaculum

Gubernaculum is a latin sailboat name. Meaning “helm”.

Image I Love Gubernaculum

I Love Gubernaculum