Izela, Izela name, meaning of Izela

Information about the name Izela

Izela is a German girl name. Meaning “faithful, loyal”.

Image I Love Izela

I Love Izela