Kokoro, Kokoro name, meaning of Kokoro

Information about the name Kokoro