Polpo, Polpo name, meaning of Polpo

Information about the name Polpo