Sheridan, Sheridan name, meaning of Sheridan

Information about the name Sheridan