Yasir, Yasir name, meaning of Yasir

Information about the name Yasir

Yasir is an Arabic boy name.

Variant of Yaser.

Image I Love Yasir

I Love Yasir