Álvaro, Álvaro name, meaning of Álvaro

Information about the name Álvaro