Amanda, Amanda name, meaning of Amanda

Information about the name Amanda

Amanda is a latin girl name. Meaning “lover”.

Image I Love Amanda

I Love Amanda