Andrés, Andrés name, meaning of Andrés

Information about the name Andrés

Andrés is a spanish boy name. Meaning “manly”.

Spanish form of Andrew

Image I Love Andrés

I Love Andrés