Ayala, Ayala name, meaning of Ayala

Information about the name Ayala

Ayala is an Hebrew girl name. Meaning “doe, gazelle”.

Image I Love Ayala

I Love Ayala