Deira, Deira name, meaning of Deira

Information about the name Deira