Erik, Erik name, meaning of Erik

Information about the name Erik

Erik is a German boy name. Meaning “always ruler”.

Variant of Eric.

Image I Love Erik

I Love Erik