Gyeong, Gyeong name, meaning of Gyeong

Information about the name Gyeong

Gyeong is a Korean boy name. Meaning “respect, honour”.

Image I Love Gyeong

I Love Gyeong