Kenai, Kenai name, meaning of Kenai

Information about the name Kenai