Kenia, Kenia name, meaning of Kenia

Information about the name Kenia