Lapo, Lapo name, meaning of Lapo

Information about the name Lapo