Lázaro, Lázaro name, meaning of Lázaro

Information about the name Lázaro