Rango, Rango name, meaning of Rango

Information about the name Rango