Ruben, Ruben name, meaning of Ruben

Information about the name Ruben