Zofar, Zofar name, meaning of Zofar

Information about the name Zofar