Oikos, Oikos name, meaning of Oikos

Information about the name Oikos