Sinai, Sinai name, meaning of Sinai

Information about the name Sinai